Šaudyklos etiketo ir saugaus elgesio taisyklės

Kiekvienoje šaudykloje galioja tam tikros etiško elgesio taisyklės, kurias žino ir jų laikosi patyrę šauliai. Su jomis būtinai turi susipažinti ir nauji šaudyklos svečiai, kad visiems dalyviams čia būtų jauku, patogu ir saugu. Žinodami šias taisykles, drąsiau jausitės ir viešėdami šaudyklose užsienyje: Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kitur.

 1. Šių taisyklių pagrindas – pagarba vieni kitiems. Pagarba rodoma visiems: šauliams, teisėjams, aptarnaujančiam personalui. Reikia atminti, kad kiekvienas šaulys – ne tik varžovas, bet ir pagalbininkas. Iš geresniųjų mes mokomės, jie mus įkvepia tobulėti. Tačiau bendraujant su visais – sveikinantis, mezgant pažintis – stengiamasi netrukdyti, neįkyrėti.
 2. Aikštelėje netriukšmaujama. Nederėtų garsiai bendrauti šalia šaudančio šaulio ar juo labiau komentuoti jo rezultatų. Šaulys analizuoja savo veiksmus, kaupiasi ir ruošiasi šūviui, todėl komentarai gali pakenkti jo rezulatui ir motyvacijai. Be to, kiekvienas demonstruoja tokį rezultatą, kuriam yra šiuo metu pasiruošęs.
 3. Tarp varžybų serijų patartina neklausinėti šaulių apie rezultatus, nes tai gali kelti nereikalingą įtampą. Tai gali būti vertinama ne tik kaip neprofesionalus elgesys, bet ir bandymas pakenkti. Dominančius rezultatus galima pamatyti rezultatų lentelėje. Laikas tarp serijų gali būti skirtas laisvam bendravimui, minčių nukreipimui nuo šaudymo.
 4. Nedera garsiai komentuoti ar piktintis teisėjų sprendimais – šaulys gali tyliai pareikšti protestą prieš, jo nuomone, neteisingą vertinimą.
 5. Vykdami į varžybas pasidomėkite rekomendacijomis aprangai. Svarbiausiose varžybose, per atidarymus šauliai būna pasitempę, vilki klubinius kostiumus.
 6. Suvaldykite emocijas. Tai labai svarbu ne tik etiketui, bet ir paties šaulio rezultatams. Taigi stebėkite save ir, jei reikia, keiskite įpročius: nepurtykite galvos, nesiraukykite. Šį laiką skirkite analizei.
 7. Būkite atsakingas už savo ginklus ir nelieskite svetimų.

Kaip saugiai elgtis su ginklu šaudykloje:

 1. Šautuvai turi būti nešiojami atlaužti – su nuleistu gaiduku ir neužtaisyti.
 2. Šaulys gali užtaisyti savo šautuvą tik šaudymo vietoje, nukreipęs vamzdį į šaudymo zoną, ir uždaryti šautuvą tik tada, kai prieš jį šioje vietoje buvęs šaulys baigė šaudyti.
 3. Jeigu šovinys neiššauna ar esant kitokiems šautuvo arba šovinio sutrikimams, šaulys privalo likti vietoje, šautuvą laikyti nukreiptą į šaudymo zoną, neatlauždamas jo ir neliesdamas saugos fiksatoriaus bei laukti, kol teisėjas patikrins šautuvą.
 4. Pusiau automatinio šautuvo spyna turi būti atvira, o šautuvas laikomas vamzdį nukreipus aukštyn arba žemyn.
 5. Kai šaulys šautuvu nesinaudoja, turi jį pastatyti vertikaliai stove arba saugiai laikyti kitoje sankcionuotoje vietoje.
 6. Šaulys šaudymo vietoje negali atsigręžti tol, kol jis neatlaužė šautuvo ir neišėmė šovinių, nesvarbu, ar jie buvo iššauti, ar ne.
 7. Draudžiama liesti kito šaulio šautuvą be jo leidimo.
 8. Su visais šautuvais, netgi neužtaisytais, turi būti elgiamasi labai atsargiai.
 9. Draudžiama taikytis arba tyčia šaudyti į gyvus gyvūnus arba paukščius.
 10. Neleidžiami jokie „vedžiojimai” treniruojantis ne iš šaudymui skirtos vietos.
 11. Jokiu būdu šauliui neleidžiama eiti link šaudymo vietos, kol iš jo neišėjo kitas šaulys.
 12. Susipažindami su taikiniais arba per šaudymo pertrauką šauliai turi laikyti šautuvus atlaužtus ir neužtaisytus.
 13. Būtina laikytis saugumo linijos, neišeiti už linijos kurioje išsidėstę šaudo šauliai.

Šios taisyklės adaptuotos pagal Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos informaciją.